Autoprofit.sk Špecialista na opravy po nehode.

Špecialista na opravy po nehode.


Kategória: Servis 

Mali ste dopravnú nehodu? Pamätajte na to, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom. Aj po nehode
vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej možnej miere. Stačí jediné, obráťte sa na profesionálov, Špecialistov opráv po nehodách.
 
Opravou vozidla v Autoprofit Galanta (u Špecialistu opráv po nehodách) Vám zostane v plnom rozsahu zachovaná záruka 2 roky na vecné aj právne vady, záruka 3 roky na vady laku a záruka 12 rokov na nehrdzavenie karosérie.
 
Prečo si máte nechať opraviť vozidlo po nehode u nás Špecialistu opráv po nehodách?
  • Dodržiavanie výrobcom definovaných opravárenských a technologických postupov
  • Zachovanie 12 ročnej záruky na neprehrdzavenie karosérie
  • Záruka transparentných cien servisných úkonov
  • Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti
  • Skrátenie doby opravy vozidla
  • Záruka použitie výrobcom schválených lakovacích prostriedkov
  • Najvyššie možné uchovanie hodnoty vozidla

Nadštandardnú kvalitu servisných služieb zaručujeme vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré musí každý Špecialista opráv po nehodách absolvovať pravidelne každý rok. 


SERVICE MOBIL

+42‍1 903 71‍3 376

NÁHRADNÉ DIELY

+4‍21 918 34‍8 038

AUTOPOŽIČOVŇA

+42‍1 911 47‍1 587

RECEPCIA

+42‍1 31 7‍88 42 22

AUTOUMYVÁREŇ

+42‍1 91‍8 348 012

Autoprofit s.r.o.
Šaľská ulica 743/2
924 01 Galanta

Telefón: 031 / 788 42 22
E-mail: info@autoprofit.sk

Otváracie hodiny:
Predaj
Pondelok - piatok 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

Servis
Pondelok - piatok 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00